Privacybeleid

Privacybeleid

1. Wie zijn we?

Alk Reismakers is een reisorganisatie die rechtstreeks of onrechtstreeks met reizigers in contact komt. Deze beleidsverklaring geeft u een inzicht in hoe Alk Reismakers omgaat met het verzamelen, bewaren, gebruiken en verder leiden van uw persoonlijke informatie.

2. Het verzamelen van data?
Source Data Collected Purpose and Legal Basis
alk.be We gebruiken website log files, cookies en google analytics om gegevens te verzamelen over de mensen die onze website gebruiken. We verzamelen of bewaren uw persoonlijke gegevens niet op onze website…
alk.be Als u voor een nieuwsbrief inschrijft vragen we een minimum aan gegevens zoals uw naam en emailadres. We verzamelen deze gegevens met uw toestemming (het inschrijven op de nieuwsbrief) en bewaren alle gegevens in een beveiligde database. We bewaren de gegevens in principe tot 7 jaar na onze laatste interactie met u. Indien u uw gegevens verwijdert wenst te zien, zullen we dit binnen de maand doen. (enkel voor de gegevens die we niet wettelijk dienen te bewaren in het kader van een uitgevoerde reis, die wettelijk tot 7 jaar na datum dienen bewaard te worden.
alk.be Als u een contactformulier invult verzamelen we uw naam, emaildres, telefoonnummer en alle verdere informatie die u wenst te delen of nodig is om uw aanvraag te behandelen. Deze informatie kan opgeslagen worden in ons beveiligd CRM systeem indien nodig voor toekomstige communicatie.
Als u toestemming gaf om onze nieuwsbrief te ontvangen bewaren we deze informatie in een beveiligde database. We bewaren de gegevens in principe tot 7 jaar na onze laatste interactie met u. Indien u uw gegevens verwijdert wenst te zien, zullen we dit binnen de maand doen. (enkel voor de gegevens die we niet wettelijk dienen te bewaren in het kader van een uitgevoerde reis, die wettelijk tot 7 jaar na datum dienen bewaard te worden.
groups.alkreizen.be/ Alle informatie nodig voor de goede uitvoering van de reis (naam, telefoon, email, whatsapp, reispas gegevens, rijbewijs …) Deze websites worden opgemaakt in opdracht van een 3de persoon. We verzamelen hierin alle gegevens die nodig zijn om uw reis / onze dienst tot een goed einde te brengen. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketing doeleinden
We bewaren de gegevens in principe tot 7 jaar na onze laatste interactie met u op de beveiligde server en beveiligde database. Indien u uw gegevens verwijdert wenst te zien, zullen we dit binnen de maand doen. (enkel voor de gegevens die we niet wettelijk dienen te bewaren in het kader van een uitgevoerde reis, die wettelijk tot 7 jaar na datum dienen bewaard te worden.
In het kader van de goede uitvoering van de reis zijn we genoodzaakt om deze info te delen met onze leveranciers om een goede uitvoering van onze dienst te garanderen.
De informatie die niet wettelijk vereist is vernietigen we na het uitvoeren van de reis (kopies reispassen, rijbewijzen …) en we vragen ook aan onze leveranciers om dit te doen. We vragen ook onze leveranciers om GDPR conform te zijn. Aangezien we echter met bestemming buiten Europa werken, zal dit niet altijd te controleren zijn. Alle info die we met onze leveranciers delen via gegevensoverdracht op onze database worden voor hen wel ontoegankelijk gemaakt.
3. Klanten

Indien u al klant bent bij Alk Reismakers, of u ons reeds contacteerde in het kader van een offerte of reis, dan bewaren we uw gegevens in het kader van de algemene interesse die u toont en hebben wettelijk uw toestemming om u te contacteren voor marketing, nieuwsbrieven (als u daar voordien voor inschreef) en onze jaarlijkse Kerstwensen. U kan hiervoor steeds uw toestemming intrekken.

4. Uw rechten

Onder de GDPR wetgeving heeft u de volgende rechten m.b.t. de gegevens die we over u bijhouden.
Deze rechten zijn:

 • Het recht om geïnformeerd te worden
 • Het recht op toegang tot uw gegevens
 • Het recht op aanpassing van uw gegevens
 • Het recht op schrapping
 • Het recht op gebruiksbeperking
 • Het recht op overdracht van gegevens
 • Het recht om te protesteren
 • Rechten met betrekking tot profilering

Alk Reismakers is transparant en open in de voorwaarden waarop mensen toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens. Door ons eenvoudigweg te contacteren op [email protected] kan u opvragen of we persoonlijke gegevens van u bijhouden en welke gegevens dat zijn.

5. Toegang tot uw gegevens

Als we gegevens van u bijhouden dan zullen we u :

 • Een beschrijving geven van die info
 • Laten weten waarom we die info bijhouden
 • Laten weten met wie we deze info al dan niet delen
 • Een kopie van die gegevens bezorgen
6. Links naar andere websites

Ons privacybeleid dekt niet de links die u op onze website vindt of die we u per mail of enige andere informatiedrager bezorgen. We raden u aan om het privacybeleid van de betreffende websites na te kijken.

7. Wijzigingen in het privacybeleid

Ons privacybeleid werd op 21/05/2018 opgesteld. We zullen in functie van de noden en wijzigende wetgevingen van tijd tot tijd genoodzaakt zijn deze info aan te passen. We raden u aan om ons beleid dan steeds te checken voor de nieuwste versie. Indien we echter belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons beleid, vb. hoe we met uw persoonlijke gegevens zullen omgaan, dan brengen we u hiervan persoonlijk op de hoogte.
U kan ons privacybeleid steeds contacteren aan de voet van onze website, of gewoon door er een kopie van op te vragen.

8. Hoe ons te contacteren

Email: [email protected]
Tel: +32 11 31 36 20 – keuze 4

Alk Reizen bvba
Steenweg 170
3570 Alken